DELTA Development Technology AB – Integritetspolicy & cookies

DELTA Development Technology AB – Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvar

DELTA Development Technology AB erbjuder som ledande teknologiskt serviceföretag många tjänster på olika områden och behandlar i det sammanhanget en del personuppgifter. I den här personuppgiftspolicyn kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter när du är kund, deltar i evenemang, besöker vår hemsida eller är i kontakt med oss av någon annan anledning.

DELTA Development Technology AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vår juridiska information är följande:

DELTA Development Technology AB
Elektronikgatan 47
721 34 Västerås
Sverige

Telefon: +46 (0)21-314480,

e-mail: infose@forcetechnology.com , VAT: SE556556207001

2. Behandling av dina personuppgifter

2.1. Personuppgifter och ändamål

DELTA Development Technology AB behandlar personuppgifter endast för specifika och sakliga ändamål. Mängden och arten av personuppgifter varierar efter det enskilda ändamålet. De primära ändamålen är följande:

HEMSIDA
När du besöker vår hemsida samlar vi in din IP-adress, information om operativsystem, språkinställning, typ av webbläsare, utrustning, beteende på vår webbplats m.m. Ändamålet med behandlingen är att ge dig bästa möjliga upplevelse på hemsidan. Rättslig grund för detta är DELTA Development Technology AB:s berättigade intresse.

MARKNADSFÖRING OCH NYHETSBREV
Om du tar emot nyhetsbrev eller marknadsföring behandlar vi ditt namn, arbetsplats, titel, adress, telefonnummer, e-postadress, intressen, deltagande i evenemang samt eventuella besök på vår hemsida och andra digitala plattformar. Ändamålet med behandlingen är att ge dig målinriktad och relevant information baserad på dina intressen. Den rättsliga grunden för detta är DELTA Development Technology AB:s berättigade intresse.
EVENEMANG, NÄTVERKSGRUPPER, KLUBBAR M.M.
Vid anmälan och deltagande kan DELTA Development Technology AB behandla uppgifter om ditt namn, arbetsplats, titel, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum m.m. Ändamålet med behandlingen är att underlätta ditt deltagande. Rättslig grund för detta är DELTA Development Technology AB:s berättigade intresse.

KURSER OCH UTBILDNING
Om du deltar i kurser eller utbildningar hos DELTA Development Technology AB kan vi behandla uppgifter om ditt namn, arbetsplats, titel, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, foto, utbildningar m.m. Rättslig grund för detta är DELTA Development Technology AB:s berättigade intresse. Dessutom kan vi behandla personnummer och hälsouppgifter, om det krävs enligt lag. Ändamålet med behandlingen är att underlätta ditt deltagande och ev. ställa ut ett certifikat eller liknande till dig.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Vid anbudsgivning eller köp av produkter och tjänster kan vi behandla uppgifter om ditt namn, adress, titel, arbetsplats, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kompetenser, utbildning m.m. Rättslig grund för detta är DELTA Development Technology AB:s berättigade intresse. Dessutom kan vi behandla personnummer och hälsouppgifter, om det krävs enligt lag. Ändamålet med behandlingen är att etablera kundförhållandet och leverera den avtalade tjänsten.

BESÖKARE
Som besökare på ett DELTA Development Technology AB tjänsteställe blir du vid ankomst i receptionen registrerad med namn, arbetsplats, e-postadress och telefonnummer. Vissa tjänsteställen har videoövervakning. Denna insamling av personuppgifter sker av säkerhetsskäl. Rättslig grund för detta är DELTA Development Technology AB:s berättigade intresse.

ARBETSSÖKANDE
Om du söker arbete hos DELTA Development Technology AB kan vi behandla uppgifter om ditt namn, adress, födelsedatum, foto och övriga uppgifter som du bifogat din ansökan. Ändamålet med behandlingen är att bedöma och välja ut sökande. Rättslig grund för detta är DELTA Development Technology AB:s berättigade intresse.

ÖVRIGA FÖRHÅLLANDEN
Vid tillfällen när DELTA Development Technology AB erbjuder bokning av hotell och flyg, bilhyra och liknande, kan vi behandla uppgifter om ditt namn, adress, födelsedatum, nationalitet m.m. som krävs för reservation. Ändamålet med behandlingen är att kunna genomföra den avtalade reservationen. Rättslig grund för detta är DELTA Development Technology AB:s berättigade intresse.
2.2. Informationsplikt

När DELTA Development Technology AB samlar in och behandlar dina personuppgifter informerar vi dig om det. Sättet du informeras på beror på i vilket sammanhang vi samlar in och behandlar dina uppgifter, och du blir alltid som minimum informerad via en hänvisning till gällande personuppgiftspolicy.

2.3 Rättelse

DELTA Development Technology AB uppdaterar löpande dina personuppgifter om det kommer till vår kännedom att de har ändrats. Vi ber dig därför informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter. Du kan göra det direkt till din kontaktperson hos DELTA Development Technology AB eller via e-post till infose@delta.dk .

2.4 Överföring inom EU/EES

DELTA Development Technology AB kan lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att leverera den avtalade tjänsten eller uppfylla eventuella myndighetskrav. Sådant utlämnande kan ske till koncernanknutna bolag, samarbetspartner eller relevanta myndigheter. Vid deltagande i evenemang, kurser och utbildning kan ditt namn och din anställningsplats även förkomma på deltagarlistan som delas ut till övriga deltagare och eventuella samarbetspartner för det aktuella evenemanget.

2.5 Överföring till tredje land

DELTA Development Technology AB kan lämna ut dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES. Det sker i samma omfång och på samma villkor som enligt avsnitt 2.4. DELTA Development Technology AB säkerställer att skyddsnivån är tillräcklig vid överföring till tredje land, jfr. artikel 45–49 i dataskyddsförordningen.

2.6 Lagring och radering

DELTA Development Technology AB lagrar dina personuppgifter under den tid som ändamålet kräver. Detta varierar beroende på uppgiftens art och är beskrivet i interna rutiner och riktlinjer, som säkerställer att inga personuppgifter lagras längre än det finns saklig grund för det.
Tidsperioden fastställs utifrån en samlad bedömning av typ och mängd av personuppgifter, DELTA Development Technology AB:s berättigade intresse samt uppfyllelse av eventuella kund- eller lagkrav.
Arbetsansökningar sparas i upp till ett år efter att tjänsten är tillsatt om du inte har gett samtycke till något annat.

3. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig, dock med vissa undantag enligt lag. Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot insamlingen och mot fortsatt behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade enligt de regler som gäller. Du har dessutom rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har lämnat till oss.
Förfrågningar angående dina rättigheter kan göras till oss via
e-post till infose@delta.dk.

4. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du har lämnat. Vi kommer därefter att ta bort dina uppgifter om vi inte kan fortsätta behandlingen enligt en annan grund.

5. Rätt att klaga

Om du inte är nöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att klaga hos:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
140 20 Stockholm

tel. 08-657 61 00
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Version 1.0

Få mer information om cookies på denna websida

Vad är en cookie?

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna sida kan du få information om hur du nekar eller raderar cookies i de vanligaste förekommande webläsarna.

Cookies på DELTA’s website

DELTA’s websidor använder sig av följande cookies:

  • Cookies för ratt samla statistik från besökare så att DELTA kan vidareutveckla websidan och optimera dess innehåll för att skapa en bättre upplevelse för besökaren.
  • Cookies som minns en användares login till en del av websiten som kräver registrerade användare. Dessa cookies garanterar att användaren fortsätter vara inloggad även vid besök på andra delar av websiten.
  • Cookies som ger DELTA access till hemsidans funktioner eller delar av dessa, under förutsättning att användaren registerat sig och accepterat cookies I detta syfte. Vid användandet av DELTA´s website, kan cookies även sparas av YouTube när YouTube vidoer visas. Information om YouTubes cookies finns här
Dela detta:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!