Approval- och EMC-management

Den snabbaste vägen till marknaden

 • CE
 • e eller E
 • FCC
 • CSA
 • TIC-mark
 • VCCI
 • PSE

Marknaden

För att få tillgång till en marknad som kräver certifiering, krävs det enligt lag att produkten certifieras. Certifieringen visar slutanvändaren att produkten överensstämmer med relevanta legala krav.

Approval management kräver kompetens

DELTA har sedan 1996 varit EMC Notified Body enligt EMC-direktivet, och har genomfört ett stort antal EMC bedömningar.

Vi använder vår erfarenhet när vi utför EMC bedömningar och rekommenderar olika strategier för godkännande och CE-märkning.

Godkännande och testrapporter

Innan du genomför relevant certifiering, är det nödvändigt att uppfylla lagstadgade krav, som normalt kontrolleras genom tester och dokumenteras i en testrapport. En viss nivå av bedömning accepteras, men det måste ändå dokumenteras.

Godkännandestrategi sparar tid och pengar

Med en godkännandestrategi för en produktserie kan man oftast skära ner på den totala testmängden, och istället utföra flera bedömningar, vilket sparar både tid och pengar.

Din Approval Manager

Genom att välja DELTA som partner för ditt godkännande drar du nytta många års erfarenheter av certifiering  inom ett flertal branscher:

 • Automotive
 • Järnväg
 • Kraft
 • Marin
 • Maskiner
 • Industri och Automation
 • Hälsa och sjukvård
 • Rehabilitering
 • Trådlös kommunikation

Vi hanterar även provning av elsäkerhet (LVD) samt provning av tekniska hjälpmedel för funktionshindrade och medicinska produkter.

EMC Management

Genom att beakta EMC-kraven för din produkt redan i konstruktionsfasen kan du implementera både fungerande tekniska och kostnadseffektiva EMC lösningar.

EMC måste planeras

DELTA’s erfarenhet från hundratals kundprojekt per år ger en tydlig signal – EMC måste planeras.

Genom att implementera EMC lösningar i konstruktioner och kretskort (PCB), kan du undvika större oförutsedda förseningar i sluttesterna och därmed en kortare time-to-market.

Test under konstruktionsfasen

När produkten är under utveckling och delsystem eller en tidig prototyp finns färdiga kan en EMC Quickcheck snabbt ge en första indikation om produktens EMC-status och förändringar behöver göras.

När en färdig prototyp med samtliga funktioner finns tillgänglig kan ett EMC pre-compliance test visa hela systemets EMC-egenskaper.

Om något behöver åtgärdas kan finjustering av EMC-designen göras vid denna tidpunkt.

EMC HALT (High Amplitude Limit Test)

Om du vill veta hur mycket din konstruktion klarar av så ska du pröva EMC HALT. Vi testar produkten tills den felar och letar efter de svagaste punkterna i konstruktionen.

Genom att sedan åtgärda produkten ökar dess robusthet, och kraven på eftermarknadsservice minskar.

EMC-problem och EMC-modifieringar

DELTA har lång erfarenhet av att hjälpa till med rådgivning i samband med EMC-problemlösning och EMC-modifieringar. Vi hjälper idéer att bli verklighet!

Dela detta:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!