EMC – problemlösning

Elektriska störningar orsakar fel och problem

DELTA erbjuder hjälp och assistans när EMC misstänks orsaka stopp i produktionslinjen eller gör att en produkt inte fungerar som det är tänkt.

Elektroniska störningar

Det kan vara allt från ett kretskort (PCB) i en produkt till en byggnad eller fast installation. Vi har testat allt ifrån komponenter till större industrianläggningar.

Nästan all elektronik ger ifrån sig elektroniska störningar när den används. När känslig elektronik är placerad relativt nära störkällor och störningarna påverkar elektroniken, så har du ett EMC problem som behöver felsökas och åtgärdas.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Hur kan TV och radiosändningar arbeta i denna miljö?

Om du avskärmar utrustningen kommer inga störningar ut i omgivningen. Det är därför EMC inte bara handlar om att skapa immun elektronik, utan även att elektroniken måste uppfylla krav på elektromagnetisk emission.

EMC Felsökning

För att kunna felsöka och lösa EMC-problem måste du förstå fysiken bakom det hela – vad som händer och hur.

DELTA har denna nödvändiga ”know-how”och när vi kombinerar detta med vår långa erfarenhet och avancerade mätutrustning – ger EMC-problemen upp!

EMC felsökning på kretskort eller apparat nivå

Det är ingen tvekan om att det är bäst att hantera elektromagnetiska krav i konstruktionsfasen.

Om EMC Quickcheck eller EMC pre-compliance tester indikerar att en designändring behövs krävs det effektiva åtgärder. Vårt team av EMC specialister hjälper dagligen utvecklare med EMC utmaningar i konstruktionsfasen.

On-site EMC felsökning

Produktionsstopp innebär oönskade förseningar i leveranser och ibland förändringar i personalstyrkan, vilket leder till stress och extra kostnader. Experter har försökt göra maskinen så tillförlitligt som möjligt men utan att lyckas denna gång.

Vad gör du då?
Vad kan orsaka detta till synes ologiska fenomen?

Frågorna är många – och tiden är oftast en bristvara i dessa situationer.

Överväg om elektriska störningar kan vara orsaken till problemet.

Inbyggda EMC-lösningar

Det är möjligt att förebygga problem och fel som orsakas av elektriska störningar – EMC.

Dela detta:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!