IP-provning – Ingress Protection

IP-provning

DELTA är ackrediterade för följande standard

 • IEC 60529 – Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Många produkt- och bransch-standarder hänvisar till denna basstandard. Följande prov kan utföras hos oss.

Skydd mot solida, främmande föremål (damm)

KlassProv
1XProb, 50 mm diameter
2XProb, 12.5 mm diameter
Ledat finger, 12 mm diameter
3XProb, 2.5 mm diameter
4XProb, 1.0 mm diameter
5XDamm
Prob, 1.0 mm diameter
6XDamm
Prob, 1.0 mm diameter

 

Skydd mot vatteninträngning

KlassProv
X3Vattenspray, 60° vinkel
X4Vattenspray, alla vinklar
X5Vattenstråle, alla vinklar
X6Kraftig vattenstråle, alla vinklar
X7Nedsänkning,
1 meters djup i 30 minuter
X8Nedsänkning,
djup och tid enligt kundspecifikation
 

Kommer inom kort

X9KHögtryckstvätt med varmvatten

 

På DELTA utför vi också en inledande kontroll, så att eventuella problem kan upptäckas på ett tidigt stadium innan själva IP-proven utförs. Detta gör att  montageproblem eller en glömd skruv kan hittas utan att provobjektets interna delar påverkas av damm eller vatten i onödan.

Ackrediterat IP test

Hos DELTA kan du få din produkt testad enligt IP klassning. Ett test som visar hur bra skydd en kapsling ger mot vatten, damm eller inträngande föremål.

Vätskor, damm, salt och smuts kan vara förödande för din produkt. Både internationella standarder och kunder förväntar sig att din produkt ska behålla sin funktion och förbli säker även när den utsetts för yttre påfrestningar. Med ett IP test kan du försäkra dig om att externa förhållanden inte påverkar din produkt.
Hos DELTA kan du testa dina produkter efter den grad av skydd som en kapsling ger mot vatten, damm eller inträngande föremål. Därmed får du i slutändan ett bevis på din produkts kvalitet.

Varför ska jag test hos DELTA?

Genom att välja DELTA som testpartner får du:

 • Ackrediterat testrapport.
 • Test som är metodologiskt korrekta.
 • Testning utförd enligt de standarder som är relevanta för din marknad.
 • Expertråd om huruvida några justeringar behövs för testproceduren eller produkt designen.
 • Tillgång till omfattande kunskaper om standarder, via DELTA’s aktiva deltagande i standardiseringsgrupper.
 • Möjligheten att utöka testet för att inkludera andra parametrar.

Strategiskt fördelar

Med ett ackrediterat IP test kommer ni att uppnå ett antal strategiska fördelar:

 • Möjlighet att anpassa designen före lanseringen.
 • Lägre risk för produktklagomål och reparationskostnader.
 • En möjlighet att förlänga livstiden och kvaliteten på er produkt.
 • Tydlig dokumentation för CE-märkning eller andra typer av godkännande av din produkt.

Industrier

DELTA erbjuder IP test och andra miljötester av mekaniska, elektroniska och elektromekaniska produkter. Vi har speciell kompetens inom följande industrier:

 • Hemelektronik
 • Industriell elektronik
 • Medicinska apparater och välfärd
 • Militär och flyg
 • Marin och offshore
 • Maskiner och produktionsutrustning
 • Teknisk audiologi
 • IT och telekom
 • Fordon och transport
 • Vind och energi

Vattenprov och dammprov (för mindre objekt: <50 kg, <1 m långt) utförs i separata rum.

Dela detta:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!